Додипломски студии - Филмска и ТВ режија
шеф на студиската програма
ред. проф. МИТРИЌЕСКИ Антонио, Д-р

Програмата за Филмска и ТВ режија се базира врз ЕКТС а низ предавања и вежби, заеднички и индивидуални, за изучување и совладување на стручните програмски основи од областа на ФИЛМСКАТА И ТВ РЕЖИЈА.

Стручните програмски основи на образованието по Филмска и ТВ режија, се состојат од теориската, стручната и уметничката настава, со изразени обележја на индивидуалната менторска и тимска работа, со цел за реализација на задачите од наставната продукција од научна, техничка, занаетска и уметничка природа.

Тимската работа во наставата е врзана со заедничките предавања и реализацијата на задачите од наставната продукција на студиските програми за Филмска и ТВ режија, Филмско и ТВ снимање, Филмска и ТВ монтажа, Продукција и за предметната програма Актерска игра пред камера.


Предмети
Филмска и ТВ режија
Филмско и ТВ сценарио
Филмско и ТВ снимање
Филмска и ТВ монтажа
Актерска игра пред камера
Филмска техника и технологија
Електронска техника и технологија
Снимање и обработка на тон
Теорија на филмот
Историја на филмот
Историја на уметноста
Костимографија
Применета музика
Основи на продукција
Основи на драматургијата
Сценографија
Компаративна книжевност
Естетика
Психологија и психопатологија
Македонски јазик

* Преземете ја студиската програма како pdf документ


Студенти запишани во 2018/2019 учебна година

Филмска и ТВ режија III година
класата ја води
ред. проф. МИТРИЌЕСКИ АНТОНИО, Д-р
Ибрахим Батухан
Јованов Дејан
Марковски Коста
Мицевска Тиана
Сара Попова Филипа
Стојков Борјан
Трајковски Гоце