ФДУ - Документи и формулари

Од оваа страна можете да преземете документи и формулари за потребите на студентите на ФДУ во MS Word и PDF формат.


Пријава за магистерски труд на УКИМ Факултет за драмски уметности во Скопје.

MS Word PDF

Изјава за корисници на стипендија.

MS Word PDF

Молба за издавање на Уверение за положени испити на прв циклус додипломски студии.

MS Word PDF

Молба за издавање на Уверение за положени испити на втор циклус постдипломски студии.

MS Word PDF

Молба за издавање на Уверение - универзален формулар.

MS Word PDF

Молба - универзален формулар.

MS Word PDF

Молба за испишување од факултетот.

MS Word PDF

Одлука за дисциплинска и материјална одговорност на студентите и дисциплинска постапка.

PDF

* За да го преземете документот кликнете на соодветниот линк.