Докторски уметнички студии


Подетални информации и студиската програма за Докторски уметнички студии можете да најдете во овој pdf документ.PDFРешение за почеток со работа на трет циклус студии