Надворешни соработници
АНДОВСКА Дарија, М-р Предмет Применета музика
ГАЛИЌ ПЕТРОВСКА Славица Предмет Соло пеење
Звање доцент
ДУЧЕВСКА Анета, Д-р Предмет Македонски јазик
ИБРАХИМ Беди, М-р Предмет Сценографија
ИВАНОВСКИ Зоран, Д-р Предмет Технологија на електронската слика
КЛИНЧЕ Атила Предмет Сценски говор со техника на глас
НОВОТНИ Антони, Д-р Предмет Психологија и психопатологија
РАШКОВИЌ Александар Предмет Костимографија
ЏЕПАРОСКИ Иван, Д-р Предмет Естетика