Постдипломски студии - Актерска игра


Подетални информации и студиската програма за вториот циклус студии по Актерска игра можете да најдете во овој pdf документ.