Постдипломски студии - Филмско и електронско снимање


Подетални информации и студиската програма за вториот циклус студии по Филмско и електронско снимање можете да најдете во овој pdf документ.