Постдипломски студии - Филмска и ТВ режија


Подетални информации и студиската програма за вториот циклус студии по Филмска и ТВ режија можете да најдете во овој pdf документ.