Постдипломски студии - Монтажата како аудиовизуелно естетско поимање


Подетални информации и студиската програма за вториот циклус студии по Монтажата како аудиовизуелно естетско поимање можете да најдете во овој pdf документ.