Постдипломски студии - Продукција


Подетални информации и студиската програма за вториот циклус студии по ПРОДУКЦИЈА ВО СЦЕНСКО-ИЗВЕДУВАЧКИ И АУДИОВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ можете да најдете во овој pdf документ.