Постдипломски студии - Театарска режија


Подетални информации и студиската програма за вториот циклус студии по Театарска режија можете да најдете во овој pdf документ.