Постдипломски студии - Театарски (Сценско-Изведувачки) Студии


Подетални информации и студиската програма за вториот циклус студии по ТЕАТАРСКИ (СЦЕНСКО-ИЗВЕДУВАЧКИ) СТУДИИ можете да најдете во овој pdf документ.