Завршни сметки

Завршни сметки на Факултетот за драмски уметности - Скопје:


Завршни сметки за 2016:

Завршна сметка 603 за 2016 год.

Завршна сметка 631 за 2016 год.

Завршна сметка 788 за 2016 год.

Завршни сметки за 2017:

Завршна сметка 603 за 2017 год.

Завршна сметка 631 за 2017 год.

Завршна сметка 788 за 2017 год.

Завршни сметки за 2018:

Завршна сметка 603 за 2018 год.

Завршна сметка 631 за 2018 год.

Завршна сметка 788 за 2018 год.