Makedonsko - slovenske gledališke vezi

(od leta 1990 do danes)

Bilateralni projekt Makedonsko-slovenske gledališke vezi (od leta 1990 do danes) je potekal dve leti (2017–2018) v sodelovanju Fakultete dramskih umetnosti iz Skopja in Akademije za gledališče, radio, film in televizijo iz Ljubljane. Projekt sta podprla Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za izobraževanje in znanost Republike Makedonije. Glavni cilj projekta je bil ugotoviti, zapisati in oceniti sodelovanje gledaliških umetnikov iz obeh držav v obdobju 1990–2015. Raziskava je zajela vsa glavna področja scenskih umetnosti (dramo, opero in balet/ples), vključno z obiski posameznikov in celotnih ansamblov.