Македонско – словенечки театарски врски

(од 1990 до денес)

ЛИНКОВИ

Листа на македонски институции и фестивали (кои учествуваа во размената):

Листа на словенечки институции и фестивали (кои учествуваа во размената):

* Институции / Фестивали кои престанаа да функционираат.