Македонско – словенечки театарски врски

(од 1990 до денес)

СПИСАНИЕ

Amfiteater (6/2) / Ars Academica (6)

AMFITEATER (6/2) / ARS ACADEMICA (6)

  • Резултатите од проектот се претставени во заедничко издание на две списанија за изведувачки уметности: Amfiteater (Р.Словенија) и Ars Academica (Р.Македонија).
    За пристап до списанието, кликнете на оваа икона PDF