Македонско – словенечки театарски врски

(од 1990 до денес)

КОНТАКТ

Д-р Ана Стојаноска,

Факултет за драмски уметности – Скопје

Ул.Ругер Бошковиќ, бр.22.
1000 Скопје
Република Македонија

arcanna10@gmail.com