Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Факултетот за драмски уметности - Скопје, е уметнички факултет и научно-наставна институција од подрачјето на драмските уметности, во кој се изведуваат универзитетски студии од областа на театарот, филмот и телевизијата низ уметничко и научно творештво, продукција и јавно прикажување на уметничките остварувања, како и издавање на книги и публикации. Универзитетските студии по Драмско актерство, Драматургија, Театарска режија, Продукција, Филмска и ТВ режија, Филмско и ТВ снимање и Филмска и ТВ монтажа, траат осум семестри или четири години, според ЕКТС.

На факултетот се изведуваат и постдипломски студии по Актерска игра, Драматургија, Продукција, Театарска режија, Театрологија, Филмско и електронско снимање, Филмска и тв режија, Филмско и тв сценарио и Монтажата како аудиовизуелно естетско поимање.

Факултетот го чинат наставниците, сите истакнати актери, режисери, сценаристи, сниматели, монтажери, теоретичари, студентите и соработниците. Во сложениот наставен и работен процес на седумте студиски програми како и на постдипломските студии, вклучени се 130 студенти и околу педесет наставници и надворешни соработници.

Факултетот за драмски уметности, како членка на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, работи според Законот за високо образование на Република Македонија, според Статутот на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", Статутот и другите правилници на самиот Факултет, со сета почит кон дигнитетот на универзитетската и академската традиција.

Од 23.05.2013 година во рамките на Факултетот за драмски уметности функционира АЛУМНИ КЛУБ. Алумни клубот на ФДУ е основан под покровителство на Факултетот за драмски уметности во Скопје, со поддршка на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј".

Веб страницата „Македонско-словенечки театарски врски (од 1990 до денес)“ е интернет база на податоците собрани од истоимениот двогодишен проект што заеднички го изработија ФДУ Скопје и АГФРТ Љубљана. Проектот ги вклучи сите театарски институции и фестивали во Македонија и Словенија и театарските уметници од двете земји, кои заеднички соработувале. Ова е исклучителна можност и статистички и аналитички да се прикаже билатералната соработка меѓу двете култури.


ВЕСТИ

Прва награда на меѓународниот “One-Minute Play” натпревар

Стефан Миленков, студент во прва година на катедрата за Театарска и филмска драматургија (ФДУ-Скопје), со текстот „Отвори врата!“ ја освои првата награда на меѓународниот “One-Minute Play” натпревар за студенти, што се одржа на Академијата за Театар, Радио, Филм и Телевизија, при Универзитетот во Љубљана, Словенија.

Подготвителен курс по АКТЕРСКА ИГРА

Факултетот за драмски уметности организира подготвителен курс по актерска игра. Курсот вклучува индивидуална работа со секој од кандидатите, како и колективна работа преку определени (избрани за оваа намена) вежби.


  • Водител на курсот: проф. м-р Мими Таневска Србиновска, професор по Актерска игра на ФДУ.
  • 7 дена
  • Почеток 20.08.2019 година, 11h (Сцена на ФДУ)

Конкурс ERASMUS + 2019/20

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ K103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти и наставен кадар за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ.

СООПШТЕНИЕ

Хајнц Херманс (Heinz Hermanns), директор на Берлинскиот фестивал за кратки филмови „Интерфилм“ и Алета вон Фитингхоф (Aletta von Vietinghoff), позната филмска монтажерка од Берлин ќе имаат предавања и ќе одржат работилници на Факултетот за драмски уметности во Скопје, на 06.05.2019 година (понеделник) и 08.05.2019 година (среда) со почеток во 11 часот.

СООПШТЕНИЕ

Во согласност со одлуката на Наставно научниот и уметнички совет на УКИМ Факултет за драмски уметности Скопје, бр 0202-196/3 од 16.04.2019 година, соопштуваме дека:
на ден 06.05.2019 година во 11 часот, во просториите на Факултетот за драмски уметности, ќе биде одржана јавна одбрана на докторската дисертација на кандидатот м-р Сашо Димоски со наслов: „Ресемантизацијата на митемите во постдрамските форми на театарот (Електра: случаи)“.

Универзитетски календар 2018/19

Универзитетски календар на активности и неработни денови во учебната 2018/19 година.