Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Факултетот за драмски уметности - Скопје, е уметнички факултет и научно-наставна институција од подрачјето на драмските уметности, во кој се изведуваат универзитетски студии од областа на театарот, филмот и телевизијата низ уметничко и научно творештво, продукција и јавно прикажување на уметничките остварувања, како и издавање на книги и публикации. Универзитетските студии по Драмско актерство, Драматургија, Театарска режија, Продукција, Филмска и ТВ режија, Филмско и ТВ снимање и Филмска и ТВ монтажа, траат осум семестри или четири години, според ЕКТС.

На факултетот се изведуваат и постдипломски студии по Актерска игра, Драматургија, Продукција, Театарска режија, Театрологија, Филмско и електронско снимање, Филмска и тв режија, Филмско и тв сценарио и Монтажата како аудиовизуелно естетско поимање.

Факултетот го чинат наставниците, сите истакнати актери, режисери, сценаристи, сниматели, монтажери, теоретичари, студентите и соработниците. Во сложениот наставен и работен процес на седумте студиски програми како и на постдипломските студии, вклучени се 130 студенти и околу педесет наставници и надворешни соработници.

Факултетот за драмски уметности, како членка на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, работи според Законот за високо образование на Република Македонија, според Статутот на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", Статутот и другите правилници на самиот Факултет, со сета почит кон дигнитетот на универзитетската и академската традиција.

Од 23.05.2013 година во рамките на Факултетот за драмски уметности функционира АЛУМНИ КЛУБ. Алумни клубот на ФДУ е основан под покровителство на Факултетот за драмски уметности во Скопје, со поддршка на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј".


ВЕСТИ

Втор уписен рок за прв циклус студии 2018/19

Информација за слободни места за запишување во вториот уписен рок во учебната 2018/19 година.

На УКИМ Факултет за драмски уметности во Скопје, во вториот рок може да се запишат студенти на студискта програма за Театарска и филмска драматургија.

Конкурс за втор циклус студии 2018/19

Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на УКИМ Факултет за драмски уметности во учебната 2017/2018 година.

Конкурс за прв циклус студии 2018/19

Конкурс за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на УКИМ Факултет за драмски уметности во Скопје во учебната 2018/2019 година.


PDFУплатница за пријавување на студенти на прв циклус студии
Конкурс ERASMUS + 2018/19

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ K103 на Европската комисија, Универзитетот „Св.Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти и наставен кадар за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ.


PDFТекст за конкурсот на ЕРАЗМУС+
Подготвителен курс по АКТЕРСКА ИГРА

Факултетот за драмски уметности организира подготвителен курс по актерска игра. Курсот вклучува индивидуална работа со секој од кандидатите, како и колективна работа преку определени (избрани за оваа намена) вежби.

Водител на курсот: проф. м-р Зоја Бузалковска и насл. доц. м-р Александар Степанулески, професори по Актерска игра на ФДУ.

  • 7 дена
  • Почеток 14.06.2018 година, 11h (ФДУ)
  • Број на посетители - ограничен
  • Цена: 6.000 денари

Подготвителна работилница по ТЕАТАРСКА РЕЖИЈА

Еднодневната работилница треба да им помогне на кандидатите полесно и посигурно да го совладаат зададениот материјал за приемниот испит како и да ги упати во некои основни правила во театарската режија.

Водител на курсот: проф. м-р Златко Славенски, професор по Театарска режија на ФДУ.

  • Почеток 18.06.2018 година, 12h (ФДУ)

Отворен ден на ФДУ

Факултетот за драмски уметности (ФДУ) при УКИМ, на ден 30.05.2018 година во 11.00 часот ги кани сите заинтересирани кандидати за упис да присуствуваат на настанот кој ќе се организира, а на кој ќе имаат можност поблиску да се запознаат со можностите за студирање, студиските програми, пристапот во изучување на драмските уметности и спецификите на самото студирање.

Оваа година Отворениот ден ќе ги потенцира студиите по Актерска игра, Театарска режија и Театарска и филмска драматургија, за кои ќе се објави конкурс за упис на студенти во учебната 2018/19 година. На отворениот ден ќе овозможиме интерактивна дискусија околу студиите со професорите, запознавање со спецификите на приемниот испит и со работата на Факултетот за драмски уметности во Скопје.