Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Факултетот за драмски уметности - Скопје, е уметнички факултет и научно-наставна институција од подрачјето на драмските уметности, во кој се изведуваат универзитетски студии од областа на театарот, филмот и телевизијата низ уметничко и научно творештво, продукција и јавно прикажување на уметничките остварувања, како и издавање на книги и публикации. Универзитетските студии по Драмско актерство, Драматургија, Театарска режија, Продукција, Филмска и ТВ режија, Филмско и ТВ снимање и Филмска и ТВ монтажа, траат осум семестри или четири години, според ЕКТС.

На факултетот се изведуваат и постдипломски студии по Актерска игра, Драматургија, Продукција, Театарска режија, Театрологија, Филмско и електронско снимање, Филмска и тв режија, Филмско и тв сценарио и Монтажата како аудиовизуелно естетско поимање.

Факултетот го чинат наставниците, сите истакнати актери, режисери, сценаристи, сниматели, монтажери, теоретичари, студентите и соработниците. Во сложениот наставен и работен процес на седумте студиски програми како и на постдипломските студии, вклучени се 130 студенти и околу педесет наставници и надворешни соработници.

Факултетот за драмски уметности, како членка на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, работи според Законот за високо образование на Република Македонија, според Статутот на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", Статутот и другите правилници на самиот Факултет, со сета почит кон дигнитетот на универзитетската и академската традиција.

Од 23.05.2013 година во рамките на Факултетот за драмски уметности функционира АЛУМНИ КЛУБ. Алумни клубот на ФДУ е основан под покровителство на Факултетот за драмски уметности во Скопје, со поддршка на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј".

Веб страницата „Македонско-словенечки театарски врски (од 1990 до денес)“ е интернет база на податоците собрани од истоимениот двогодишен проект што заеднички го изработија ФДУ Скопје и АГФРТ Љубљана. Проектот ги вклучи сите театарски институции и фестивали во Македонија и Словенија и театарските уметници од двете земји, кои заеднички соработувале. Ова е исклучителна можност и статистички и аналитички да се прикаже билатералната соработка меѓу двете култури.


ВЕСТИ

Македонско – словенечки театарски врски

На 5.11.2018г. во 10.00 на Факултетот за драмски уметности – Скопје, ќе се одржи Билатерална научна конференција „Македонско – словенечки театарски врски (од 1990 до денес)“, на која ќе бидат презентирани резултатите од билатералниот двогодишен научен проект и ќе биде промовирана веб страницата за проектот.

СКОМРАХИ 2018

СКОМРАХИ 2018 - Постер   Годинешните меѓународни средби на студентите на академиите и факултетите за драмски уметности, СКОМРАХИ, ќе се одржат во периодот од 1ви до 5ти ноември.

Програмата за СКОМРАХИ 2018 можете да ја преземете од следниот линк.

ФДУ Одлука - Предметни професори во I циклус студии

Одлука за определување на предметни професори за соодветни предметни програми од прв циклус студии.

ФДУ Одлука - Предметни професори во II циклус студии

Одлука за определување на предметни професори за соодветни предметни програми од втор циклус студии, за учебната 2018/19 година.

ФДУ e-Книги

Книгата „Театар: предизвик, студии и есеи“ од проф.д-р Ана Стојаноска е објавена како електронска книга/учебник во рамките на издавачката дејност на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ од Скопје и е достапен на следниот линк:

„Театар: предизвик, студии и есеи“ PDF

Распоред на часови - зимски семестар 2018/19

Од следниот линк може да го преземете распоредот на часови во зимскиот семестар за студентите во прв циклус на студии во учебната 2018/19.

Универзитетски календар 2018/19

Универзитетски календар на активности и неработни денови во учебната 2018/19 година.

Трет уписен рок за прв циклус студии 2018/19

Трет конкурс за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на УКИМ Факултет за драмски уметности во Скопје во учебната 2018/2019 година.

Втор уписен рок за прв циклус студии 2018/19

Информација за слободни места за запишување во вториот уписен рок во учебната 2018/19 година.

На УКИМ Факултет за драмски уметности во Скопје, во вториот рок може да се запишат студенти на студискaта програма за Театарска и филмска драматургија.