Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Факултетот за драмски уметности - Скопје, е уметнички факултет и научно-наставна институција од подрачјето на драмските уметности, во кој се изведуваат универзитетски студии од областа на театарот, филмот и телевизијата низ уметничко и научно творештво, продукција и јавно прикажување на уметничките остварувања, како и издавање на книги и публикации. Универзитетските студии по Драмско актерство, Драматургија, Театарска режија, Продукција, Филмска и ТВ режија, Филмско и ТВ снимање и Филмска и ТВ монтажа, траат осум семестри или четири години, според ЕКТС.

На факултетот се изведуваат и постдипломски студии по Актерска игра, Драматургија, Продукција, Театарска режија, Театрологија, Филмско и електронско снимање, Филмска и тв режија, Филмско и тв сценарио и Монтажата како аудиовизуелно естетско поимање.

Факултетот го чинат наставниците, сите истакнати актери, режисери, сценаристи, сниматели, монтажери, теоретичари, студентите и соработниците. Во сложениот наставен и работен процес на седумте студиски програми како и на постдипломските студии, вклучени се 130 студенти и околу педесет наставници и надворешни соработници.

Факултетот за драмски уметности, како членка на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, работи според Законот за високо образование на Република Македонија, според Статутот на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", Статутот и другите правилници на самиот Факултет, со сета почит кон дигнитетот на универзитетската и академската традиција.

Од 23.05.2013 година во рамките на Факултетот за драмски уметности функционира АЛУМНИ КЛУБ. Алумни клубот на ФДУ е основан под покровителство на Факултетот за драмски уметности во Скопје, со поддршка на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј".


ВЕСТИ

MLADINSKO SHOWCASE - 2018

Call for international students – MLADINSKO SHOWCASE (5–8 april 2018)

We are happy to welcome 10 international students (theatre and performance studies, dramaturgy, directing, etc.) to a showcase weekend at the MLADINSKO Theatre, Ljubljana, Slovenia. Participants will have opportunity to see the most acclaimed performances from the Mladinsko’s recent production, take part in talks, workshops and parties in the theatre club. The MLADINSKO Theatre will provide accommodation (April 5–9), including breakfast and theatre tickets. In some cases, we can assist with you travel expenses.

The programme is organised in collaboration with Ljubljana’s Academy of Theatre, Radio, Film and Television (AGRFT). Sebastijan Horvat, theatre director, professor at the AGRFT, Ljubljana, and Ana Vujanović, theorist of performing arts, lecturer at SNDO – School for New Dance Development in Amsterdam, will head a series of talks, meetings with artists, etc.

Please fill the application form and send it to katarina.kosir@mladinsko- gl.si before 28 February 2018. The results will be published by 5 March 2018.


PDFMladinsko SHOWCASE 2018 - Invitation
PDFMladinsko SHOWCASE 2018 - Call
PDFMladinsko SHOWCASE 2018 - Application
Летна студентска пракса/стажирање ERASMUS+ 2017/18

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ KА 103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти за реализирање летна студентска пракса/стажирање во програмски земји-учеснички во програмата Еразмус+.
Времетраење на мобилноста за студенти: минимум 2, максимум 3 месеци (јуни, јули и август 2018 година).

Конкурс за втор циклус студии 2017/18 - втор уписен рок

Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на УКИМ Факултет за драмски уметности во учебната 2017/2018 година, втор уписен рок.

СКОМРАХИ 2017

СКОМРАХИ 2017 - Постер   Годинешните меѓународни средби на студентите на академиите и факултетите за драмски уметности, СКОМРАХИ, ќе се одржат во периодот од 3ти до 8ми ноември.

Програмата за СКОМРАХИ 2017 можете да ја преземете од следниот линк.