Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Факултетот за драмски уметности - Скопје, е уметнички факултет и научно-наставна институција од подрачјето на драмските уметности, во кој се изведуваат универзитетски студии од областа на театарот, филмот и телевизијата низ уметничко и научно творештво, продукција и јавно прикажување на уметничките остварувања, како и издавање на книги и публикации. Универзитетските студии по Драмско актерство, Драматургија, Театарска режија, Продукција, Филмска и ТВ режија, Филмско и ТВ снимање и Филмска и ТВ монтажа, траат осум семестри или четири години, според ЕКТС.

На факултетот се изведуваат и постдипломски студии по Актерска игра, Драматургија, Продукција, Театарска режија, Театрологија, Филмско и електронско снимање, Филмска и тв режија, Филмско и тв сценарио и Монтажата како аудиовизуелно естетско поимање.

Факултетот го чинат наставниците, сите истакнати актери, режисери, сценаристи, сниматели, монтажери, теоретичари, студентите и соработниците. Во сложениот наставен и работен процес на седумте студиски програми како и на постдипломските студии, вклучени се 130 студенти и околу педесет наставници и надворешни соработници.

Факултетот за драмски уметности, како членка на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, работи според Законот за високо образование на Република Македонија, според Статутот на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", Статутот и другите правилници на самиот Факултет, со сета почит кон дигнитетот на универзитетската и академската традиција.

Од 23.05.2013 година во рамките на Факултетот за драмски уметности функционира АЛУМНИ КЛУБ. Алумни клубот на ФДУ е основан под покровителство на Факултетот за драмски уметности во Скопје, со поддршка на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј".

Веб страницата „Македонско-словенечки театарски врски (од 1990 до денес)“ е интернет база на податоците собрани од истоимениот двогодишен проект што заеднички го изработија ФДУ Скопје и АГФРТ Љубљана. Проектот ги вклучи сите театарски институции и фестивали во Македонија и Словенија и театарските уметници од двете земји, кои заеднички соработувале. Ова е исклучителна можност и статистички и аналитички да се прикаже билатералната соработка меѓу двете култури.


ВЕСТИ

Ars Academica - 6

На 6.12.2018г. во просториите на Словенечкиот театарски институт СЛОГИ во Љубљана, се одржа промоцијата на заедничкиот број на македонското списание ARS ACADEMICA (што заеднички го објавуваат ФДУ и ФМУ) и словенечкото AMFITEATAR (издание на АГФРТ и СЛОГИ). Научните списанија од Македонија и Словенија имаат меѓународен уредувачки одбор и се рецензирани според стандардите на современата театролошка наука. Заедничкиот број на списанијата, заедно со дигиталната интернет база, објавена како подстраница на интернет станицата на ФДУ и Научната конференција одржана во ноември 2018 година на ФДУ се резултатите од Билатералниот научен проект „Македонско – словенечки театарски врски“. Списанието има 280 страници и е поделено на: Уводник, Тематски блок (што содржи четири капитални научни студии коавторски напишано од македонските и словенечките истражувачи на проектот), Интервјуа (со словенечкиот танчар и кореограф Дејан Срхој и македонскиот театарски режисер Слободан Унковски), независни студии и рецензија на книга. Списанието е објавено тројазично на македонски, словенечки и англиски јазик.

Втор уписен рок за втор циклус студии 2018/19

Информација за слободни места за запишување во вториот уписен рок на втор циклус студии на студиските програми на УКИМ Факултет за драмски уметности во учебната 2018/2019 година.

Курс по филмско сценарио и филмска драматургија

Факултетот за драмски уметности организира курс по филмско сценарио и филмска драматургија.

Ментор: Димитар Банов M.F.A. (Masters of Fine Arts) FAMU (Department of Screenwriting), Prague, Czech Republic.
Почеток: 15.01.2019 година, 11h (ФДУ)

Програмата на курсот можете да ја преземете од следниот линк.

Награда за најдобар студентски проект на Pitching Forum

На Загребскиот филмски фестивал, наградата за најдобар студентски проект на Pitching Forum: Industry Youth ја добија Борјан Стојков, студент на катедрата за Филмска и тв режија (ФДУ, Скопје) и Душан Ефремов, студент на катедрата за Продукција (ФДУ, Скопје) за филмот „Како научив да играм шах“.

Македонско – словенечки театарски врски

На 5.11.2018г. во 10.00 на Факултетот за драмски уметности – Скопје, ќе се одржи Билатерална научна конференција „Македонско – словенечки театарски врски (од 1990 до денес)“, на која ќе бидат презентирани резултатите од билатералниот двогодишен научен проект и ќе биде промовирана веб страницата за проектот.

СКОМРАХИ 2018

СКОМРАХИ 2018 - Постер   Годинешните меѓународни средби на студентите на академиите и факултетите за драмски уметности, СКОМРАХИ, ќе се одржат во периодот од 1ви до 5ти ноември.

Програмата за СКОМРАХИ 2018 можете да ја преземете од следниот линк.

ФДУ Одлука - Предметни професори во I циклус студии

Одлука за определување на предметни професори за соодветни предметни програми од прв циклус студии.

ФДУ Одлука - Предметни професори во II циклус студии

Одлука за определување на предметни професори за соодветни предметни програми од втор циклус студии, за учебната 2018/19 година.

ФДУ e-Книги

Книгата „Театар: предизвик, студии и есеи“ од проф.д-р Ана Стојаноска е објавена како електронска книга/учебник во рамките на издавачката дејност на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ од Скопје и е достапен на следниот линк:

„Театар: предизвик, студии и есеи“ PDF

Распоред на часови - зимски семестар 2018/19

Од следниот линк може да го преземете распоредот на часови во зимскиот семестар за студентите во прв циклус на студии во учебната 2018/19.

Универзитетски календар 2018/19

Универзитетски календар на активности и неработни денови во учебната 2018/19 година.