FDU Logo
1969 50 2019

Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Faculty of Dramatic Arts - Skopje

ФДУ - Скопје

FDA - Skopje


Студиски програми

Студиски програми од прв циклус на студии на Факултетот за драмски уметности - Скопје:

Студиски програми од втор циклус на студии на Факултетот за драмски уметности - Скопје: