FDU Logo
1969 50 2019

Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Faculty of Dramatic Arts - Skopje

ФДУ - Скопје

FDA - Skopje


Поранешни наставници и соработници

БЛАЖЕВСКИ Владимир
Звање:
редовен професор
Предмет:
Историја на филмот; Теорија на филмот
Роден:
1955
Дипломирал на:
Академија за театар, филм, радио и ТВ, - Белград,
Филмска режија
БОГДАНОВСКИ Русомир, М-р
Звање:
редовен професор
Предмет:
Драматургија
Роден:
1948
Дипломирал на:
Академија за театар, филм, радио и ТВ, - Белград,
Драматуригја
ГРБЕВСКИ Димитар
Звање:
редовен професор
Предмет:
Филмска и ТВ монтажа
Роден:
1946
Дипломирал на:
Академија за театарска и филмска уметност - Загреб,
Филмска ТВ монтажа
ДРВАРОВ Костадин
Звање:
редовен професор
Предмет:
Сценски говор со техника на глас
Роден:
1948
Дипломирал на:
Академија за театарска и филмска уметност- Загреб,
Глума
ЛУЖИНА Јелена, Д-р
Звање:
редовен професор
Предмет:
Македонска драма и театар
Родена:
1950
Дипломирала на:
Филозофски факултет - Загреб,
Југословенска и компаративна книжевност
МИЛЧИН Владимир
Звање:
редовен професор
Предмет:
Актерска игра
Роден:
1947
Дипломирал на:
Академија за театар, филм, радио и ТВ - Белград,
Режија
ПАНЧЕВСКИ Мартин
Звање:
редовен професор
Предмет:
Продукција
Роден:
1948
Дипломирал на:
Академија за театар, филм, радио и ТВ - Белград,
Организација
ПЕТКОВСКА Нада, Д-р
Звање:
редовен професор
Предмет:
Историја на светска драма и театар; Компаративна книжевност
Родена:
1949
Дипломирала на:
Филолошки факултет - Скопје,
Историја на книжевности
ПОПОВ Стојан
Звање:
редовен професор
Предмет:
Филмска и ТВ режија
Роден:
1950
Дипломирал на:
Академија за театар, филм, радио и ТВ - Белград,
Филмска режија
РИСТОСКИ Кирил
Звање:
редовен професор
Предмет:
Актерска игра
Роден:
1948
Дипломирал на:
Факултет за драмски уметности - Скопје,
Драмски актери
СЛАВЕНСКИ Златко, М-р
Звање:
редовен професор
Предмет:
Театарска режија
Роден:
1966
Дипломирал на:
Факултет за драмски уметности-Скопје,
Режија
ТАНЕВСКА-СРБИНОВСКА Мими, М-р
Звање:
редовен професор
Предмет:
Актерска игра
Родена:
1956
Дипломирала на:
Факултет за драмски уметности-Скопје,
Драмски актери
ТРПЕСКИ Апостол
Звање:
редовен професор
Предмет:
Филмско и ТВ снимање
Роден:
1948
Дипломирал на:
Академија за театарска и филмска уметност – Загреб,
Филмско и ТВ снимање
УНКОВСКИ Слободан
Звање:
редовен професор
Предмет:
Театарска режија
Роден:
1948
Дипломирал на:
Академија за театар, филм, радио и ТВ - Белград,
Режија
ЦВЕТАНОВСКИ Владо, М-р
Звање:
редовен професор
Предмет:
Актерска игра
Роден:
1959
Дипломирал на:
Академија за уметност - Нови Сад,
Режија
ЧЕВРЕСКИ Данчо
Звање:
редовен професор
Предмет:
Актерска игра пред камера; Филмска, ТВ и радио игра
Роден:
1951
Дипломирал на:
Факултет за драмски уметности - Скопје,
Драмски актери
БЕКТЕШИ Куштрим, М-р
Звање:
доцент
Предмет:
Театарска режија
Дипломирал на:
Факултет за драмски уметности-Скопје
МИТЕВА Павлина
Звање:
корепетитор
Предмет:
Сценски движења и танци
Родена:
1955
Дипломирала на:
Факултет за музичка уметност-Скопје,
Наставно теоретски оддел