FDU Logo
1969 50 2019

Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Faculty of Dramatic Arts - Skopje

ФДУ - Скопје

FDA - Skopje


Студентски прашања

Референт за студентски прашања:
Емилија Дебарлиева

Тел.: (02) 3061 188, локал 109

Работно време: 7:45 - 15:30

За сите Ваши прашања може да го контактирате референтот за студентски прашања преку посочениот e-mail.
Прашањата се разгледуваат и одговараат во најкус можен рок.