Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Факултетот за драмски уметности - Скопје, е уметнички факултет и научно-наставна институција од подрачјето на драмските уметности, во кој се изведуваат универзитетски студии од областа на театарот, филмот и телевизијата низ уметничко и научно творештво, продукција и јавно прикажување на уметничките остварувања, како и издавање на книги и публикации. Универзитетските студии по Драмско актерство, Драматургија, Театарска режија, Продукција, Филмска и ТВ режија, Филмско и ТВ снимање и Филмска и ТВ монтажа, траат осум семестри или четири години, според ЕКТС.

На факултетот се изведуваат и постдипломски студии по Актерска игра, Драматургија, Продукција, Театарска режија, Театрологија, Филмско и електронско снимање, Филмска и тв режија, Филмско и тв сценарио и Монтажата како аудиовизуелно естетско поимање.

Факултетот го чинат наставниците, сите истакнати актери, режисери, сценаристи, сниматели, монтажери, теоретичари, студентите и соработниците. Во сложениот наставен и работен процес на седумте студиски програми како и на постдипломските студии, вклучени се 130 студенти и околу педесет наставници и надворешни соработници.

Факултетот за драмски уметности, како членка на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, работи според Законот за високо образование на Република Македонија, според Статутот на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", Статутот и другите правилници на самиот Факултет, со сета почит кон дигнитетот на универзитетската и академската традиција.

Од 23.05.2013 година во рамките на Факултетот за драмски уметности функционира АЛУМНИ КЛУБ. Алумни клубот на ФДУ е основан под покровителство на Факултетот за драмски уметности во Скопје, со поддршка на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј".

Веб страницата „Македонско-словенечки театарски врски (од 1990 до денес)“ е интернет база на податоците собрани од истоимениот двогодишен проект што заеднички го изработија ФДУ Скопје и АГФРТ Љубљана. Проектот ги вклучи сите театарски институции и фестивали во Македонија и Словенија и театарските уметници од двете земји, кои заеднички соработувале. Ова е исклучителна можност и статистички и аналитички да се прикаже билатералната соработка меѓу двете култури.


ВЕСТИ

Конкурс за стипендии од Фондацијата „Атанас Близнакоф“

Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје доделува 5(пет) стипендии на студенти запишани на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Право да конкурираат имаат студентите кои го имаат завршено најмалку вториот семестар и кои ги положиле сите предвидени предмети со студиската програма од запишувањето на студиите, заклучно со септемврискиот испитен рок во 2019 година, во редовните рокови, без презапишување на семестар.
Висината на стипендијата изнесува 6.000 денари месечно.


PDFОдлука за доделување стипендии - „Атанас Близнакоф“
PDFПрилог - Критериуми за рангирање
MS-WordКонкурс за стипендии
MS-WordПријава на конкурс
MS-WordИзјава дека не користи друга стипендија
MS-WordИзјава за точност на податоци
MS-WordИзјава за лични податоци
MS-WordИзјава за членови на семејство
Конкурс за летна студентска пракса ERASMUS + 2018/19

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ KА 103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти за реализирање летна студентска пракса/стажирање во програмски земји-учеснички во програмата Еразмус+.


MS-WordТабела за рангирање на студенти за ЕРАЗМУС+ летна пракса 2018/19 год.
Втор уписен рок за втор циклус студии 2018/19

Информација за слободни места за запишување во вториот уписен рок на втор циклус студии на студиските програми на УКИМ Факултет за драмски уметности во учебната 2018/2019 година.

Ars Academica - 6

На 6.12.2018г. во просториите на Словенечкиот театарски институт СЛОГИ во Љубљана, се одржа промоцијата на заедничкиот број на македонското списание ARS ACADEMICA (што заеднички го објавуваат ФДУ и ФМУ) и словенечкото AMFITEATAR (издание на АГФРТ и СЛОГИ). Научните списанија од Македонија и Словенија имаат меѓународен уредувачки одбор и се рецензирани според стандардите на современата театролошка наука. Заедничкиот број на списанијата, заедно со дигиталната интернет база, објавена како подстраница на интернет станицата на ФДУ и Научната конференција одржана во ноември 2018 година на ФДУ се резултатите од Билатералниот научен проект „Македонско – словенечки театарски врски“. Списанието има 280 страници и е поделено на: Уводник, Тематски блок (што содржи четири капитални научни студии коавторски напишано од македонските и словенечките истражувачи на проектот), Интервјуа (со словенечкиот танчар и кореограф Дејан Срхој и македонскиот театарски режисер Слободан Унковски), независни студии и рецензија на книга. Списанието е објавено тројазично на македонски, словенечки и англиски јазик.

Курс по филмско сценарио и филмска драматургија

Факултетот за драмски уметности организира курс по филмско сценарио и филмска драматургија.

Ментор: Димитар Банов M.F.A. (Masters of Fine Arts) FAMU (Department of Screenwriting), Prague, Czech Republic.
Почеток: 15.01.2019 година, 11h (ФДУ)

Програмата на курсот можете да ја преземете од следниот линк.

Награда за најдобар студентски проект на Pitching Forum

На Загребскиот филмски фестивал, наградата за најдобар студентски проект на Pitching Forum: Industry Youth ја добија Борјан Стојков, студент на катедрата за Филмска и тв режија (ФДУ, Скопје) и Душан Ефремов, студент на катедрата за Продукција (ФДУ, Скопје) за филмот „Како научив да играм шах“.

Универзитетски календар 2018/19

Универзитетски календар на активности и неработни денови во учебната 2018/19 година.