FDU Logo
1969 50 2019

Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Faculty of Dramatic Arts - Skopje

ФДУ - Скопје

FDA - Skopje


Годишни извештаи

Годишни извештаи на Факултетот за драмски уметности - Скопје:

Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2023

Документот можете да го преземете од следниот линк.