FDU Logo
1969 50 2019

Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Faculty of Dramatic Arts - Skopje

ФДУ - Скопје

FDA - Skopje


Ars Academica

Списанието Ars Academica е научно списание што го објавуваат заеднички Факултетот за драмски уметности и Факултетот за музичка уметност – Скопје. Идејата е на едно место да се промовира научната мисла на професорите и соработничкиот кадар на факултетите, засилени со научните трудови на нашите уредници од меѓународниот уредувачки одбор. Сакавме, освен печатената форма на изданието, чиј прв број финансиски го помогна и Министерството за култура на Република Северна Македонија, да го имаме и во поширокиот медиумски простор - интернетскиот, за нашите студенти, но и колегите од другите факултети, како и читателската публика, да имаат увид во нашата идеја – изведбените уметности во Република Северна Македонија и нивните научни дисциплини, да имаат свое место за презентација. Идејата е да се направи научно списание од врвен формат кое ќе ја презентира научната мисла од светот на перформативните уметности. За таа цел ја користиме и можноста нашето списание да го промовираме и на нашите официјални интернет страници.

Документи за преземање:

  • Ars Academica - бр.9
  • Ars Academica - бр.8
  • Ars Academica - бр.7
  • Ars Academica - бр.6
  • Ars Academica - бр.5
  • Ars Academica - бр.4
  • Ars Academica - бр.3
  • Ars Academica - бр.2
  • Ars Academica - бр.1

* За да го преземете документот кликнете на иконата со соодветниот линк.