FDU Logo
1969 50 2019

Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Faculty of Dramatic Arts - Skopje

ФДУ - Скопје

FDA - Skopje


Наставници и соработници

АБАЗИ Рефет, М-р
Звање:
редовен професор
Предмет:
Актерска игра
Роден:
1964
Дипломирал на:
Факултет за драмски уметности - Скопје,
Драмски актери
АНАСТАСОВА Сенка, Д-р
Звање:
редовен професор
Предмет:
Естетика
Родена:
1978
Дипломирала на:
Филошки факултет - Скопје
БУЗАЛКОВСКА Зоја, М-р
Звање:
редовен професор
Предмет:
Актерска игра
Родена:
1971
Дипломирала на:
Факултет за драмски уметности-Скопје,
Театарска режија
ВЕЦОВСКИ Игор, Д-р
Звање:
редовен професор
Предмет:
Продукција
Роден:
1968
Дипломирал на:
Факултет за драмски уметности-Скопје,
Организација
ВИЛИЌ Небојша, Д-р
Звање:
редовен професор
Предмет:
Историја на уметноста
Роден:
1962
Дипломирал на:
Филозофски факултет - Скопје,
Историја на уметност со археологија
КАСО Елјеса, М-р
Звање:
редовен професор
Предмет:
Актерска игра
Роден:
1961
Дипломирал на:
Факултет за драмски уметности - Скопје,
Драмски актери
КИРАНЏИСКА Сузана, Д-р
Звање:
редовен професор
Предмет:
Актерска игра
Родена:
1963
Дипломирала на:
Факултет за драмски уметности-Скопје,
Драмски актери
МИТРИЌЕСКИ Антонио, Д-р
Звање:
редовен професор
Предмет:
Филмска и ТВ режија
Роден:
1961
Дипломирал на:
Факултет за филмска и ТВ уметност-Лоѓ,
Филмска режија
НАСЕВ Сашко, Д-р
Звање:
редовен професор
Предмет:
Филмско и ТВ сценарио
Роден:
1966
Дипломирал на:
Факултет за драмски уметности - Скопје,
Драматургија
НЕВЗАТИ Кренаре
Звање:
редовен професор
Предмет:
Сценски движења и танци
Родена:
1965
Дипломирала на:
Факултет за режија на Балет - Петроград
СЕКУЛОВСКИ Лазар, М-р
Звање:
редовен професор
Предмет:
Дигитална постпродукција; Филмска и ТВ монтажа
Роден:
1965
Дипломирал на:
Факултет за драмски уметности - Скопје,
Филмска и ТВ монтажа
СТЕВАНОВИЌ Маја, М-р
Звање:
редовен професор
Предмет:
Драматургија
Дипломирала на:
Факултет за драмски уметности-Скопје,
Драматургија
СТОЈАНОВСКИ Тихомир, Д-р
Звање:
редовен професор
Предмет:
Сценски говор со техника на глас; Техника на глас
Роден:
1963
Дипломирал на:
Факултет за драмски уметности-Скопје,
Драмски актери
СТОЈАНОСКА Ана, Д-р
Звање:
редовен професор
Предмет:
Македонска драма и театар; Историја на светска драма и театар
Родена:
1977
Дипломирала на:
Филолошки факултет-Скопје
ТРПКОВА МЕЛЕС Синоличка, М-р
Звање:
редовен професор
Предмет:
Филмска, ТВ и радио игра; Актерска игра пред камера
Родена:
1965
Дипломирала на:
Факултет за драмски уметности-Скопје,
Драмски актери
ТРПЧЕВСКИ Горан, М-р
Звање:
редовен професор
Предмет:
Филмско и ТВ снимање; Фотографија
Роден:
1971
Дипломирал на:
Факултет за драмски уметности-Скопје,
Филмско и ТВ снимање
АНГЕЛОВСКА Деспина, Д-р
Звање:
вонреден професор
Предмет:
Историја на светска драма и театар
Родена:
1971
Дипломирала на:
Универзитет на Нова Сорбона-Париз
БОЖИНОВСКА Валентина, Д-р
Звање:
вонреден професор
Предмет:
Македонски јазик со правоговор
Родена:
1966
Дипломирала на:
Факултет за драмски уметности-Скопје,
Драмски актери
ЗАФИРОВСКИ Борјан, М-р
Звање:
вонреден професор
Предмет:
Филмска и ТВ режија
Роден:
1976
Дипломирал на:
Факултет за драмски уметности-Скопје,
Филмска и тв режија
ИДРИЗИ Бесфорт, М-р
Звање:
вонреден професор
Предмет:
Сценски говор со техника на глас
Роден:
1985
Дипломирал на:
Факултет за драмски уметности-Скопје,
Актерска игра
ИЛИЕВ Дејан, М-р
Звање:
вонреден професор
Предмет:
Продукција
Роден:
1968
Дипломирал на:
Факултет за драмски уметности-Скопје
КЛИНЧЕ Атила, М-р
Звање:
вонреден професор
Предмет:
Сценски говор со техника на глас
Роден:
1958
Дипломирал на:
Факултет за драмски уметности-Скопје,
Драмски актери
КОКАЛАНОВ Сашо, М-р
Звање:
вонреден професор
Предмет:
Филмско и ТВ сценарио
Роден:
1977
Дипломирал на:
Факултет за драмски уметности-Скопје,
Театарска и филмска драматургија
ЛЕЛОВАЦ Кристина, Д-р
Звање:
вонреден професор
Предмет:
Актерска игра
Родена:
1985
Дипломирала на:
Факултет за драмски уметности-Скопје
НАСТОСКИ Никола, Д-р
Звање:
вонреден професор
Предмет:
Техника на глас
Роден:
1987
Дипломирал на:
Факултет за драмски уметности-Скопје,
Актерска игра
ПАВЛОВСКИ Владимир, М-р
Звање:
вонреден професор
Предмет:
Филмска и ТВ монтажа
Роден:
1974
Дипломирал на:
Факултет за драмски уметности-Скопје,
Филмска и ТВ монтажа
РАМАДАНИ Хисмет, М-р
Звање:
вонреден професор
Предмет:
Актерска игра
Роден:
1979
Дипломирал на:
Факултет за драмски уметности-Скопје,
Драмски актери
ЦИРИВИРИ Илија, Д-р
Звање:
вонреден професор
Предмет:
Продукција
Роден:
1990
Дипломирал на:
Факултет за драмски уметности-Скопје,
Продукција
ВЕЛЈАНОВСКИ Даниел, М-р
Звање:
доцент
Предмет:
Филмска и ТВ монтажа
Роден:
1977
Дипломирал на:
Факултет за драмски уметности-Скопје
ИЛИЕВСКИ Ангелчо, М-р
Звање:
доцент
Предмет:
Актерска игра
Роден:
1991
Дипломирал на:
Факултет за драмски уметности-Скопје
ТОЦИНОВСКИ Милан, М-р
Звање:
доцент
Предмет:
Филмска, ТВ и радио игра
Роден:
1976
Дипломирал на:
Факултет за драмски уметности-Скопје
АПЧЕВСКА Марија, М-р
Звање:
асистент
Родена:
1987
Дипломирала на:
Факултет за драмски уметности-Скопје,
Филмска и тв режија
ИБРАХИМ Батухан, М-р
Звање:
асистент
Предмет:
Филмска и ТВ режија
Роден:
1998
Дипломирал на:
Факултет за драмски уметности-Скопје,
Филмска и тв режија
СТАВРЕСКИ Ѓорче, М-р
Звање:
асистент
Предмет:
Историја на филмот; Теорија на филмот
Роден:
1978
Дипломирал на:
Факултет за драмски уметности-Скопје
ЦВЕТАНОСКА СТАНКОВСКА Христина, М-р
Звање:
асистент
Предмет:
Историја на светска драма и театар; Македонска драма и театар
Родена:
1990
Дипломирала на:
Филолошки факултет - Скопје, Италјански јазик и книжевност