FDU Logo
1969 50 2019

Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Faculty of Dramatic Arts - Skopje

ФДУ - Скопје

FDA - Skopje


Јавни набавки

Огласи за јавни набавки на Факултетот за драмски уметности - Скопје:

Јавни набавки за 2014

Документот можете да го преземете од следниот линк.

Јавни набавки за 2019

Документот можете да го преземете од следниот линк.

Јавни набавки за 2021

Деталите за годишниот план се објавени на страната на „Електронски систем за јавни набавки“ на следниот линк.

Документот во pdf формат можете да го преземете од следниот линк.

Јавни набавки за 2024

Деталите за годишниот план се објавени на страната на „Електронски систем за јавни набавки“ на следниот линк.

Документот во pdf формат можете да го преземете од следниот линк.