FDU Logo
1969 50 2019

Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Faculty of Dramatic Arts - Skopje

ФДУ - Скопје

FDA - Skopje


Постдипломски студии

Во рамки на вториот циклус студии - Постдипломски студии се изведуваат Театарски (сценско-изведувачки) студии, Филмски (аудиовизуелни) студии и студии по Продукција во сценско-изведувачки и аудиовизуелни уметности.

ТЕАТАРСКИ СТУДИИ

Одделот за Театарски (сценско-изведувачки) студии е составен од 4 модули: Актерска игра, Драматургија, Театрологија и Театарска режија.

ФИЛМСКИ СТУДИИ

Одделот за Филмски (аудиовизуелни) студии е составен од 4 модули: Филмско и електронско снимање, Филмска и ТВ режија, Филмско и ТВ сценарио и Филмска и ТВ монтажа.

ПРОДУКЦИЈА

Одделот за Продукција се состои од модул Продукција во сценско-изведувачки и аудиовизуелни уметности.