FDU Logo
1969 50 2019

Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Faculty of Dramatic Arts - Skopje

ФДУ - Скопје

FDA - Skopje


Услови за запишување - Додипломски студии

Факултетот за драмски уметности - Скопје, во учебната 2024/2025 година ќе врши упис на идни филмаџии. Ако сте во филм да правите филмови, тогаш сте на вистинското место. Имате можност да конкурирате за следниве студиски програми:

(Повеќе информации за конкурсот можете да прочитате во документот со соопштението од следниот линк.)

Изборот на младите филмаџии кои ќе станат дел од нашиот ФДУ ќе се врши преку проверка на нивните знаења, афинитети и таленти за раскажување приказна преку јазикот на филмот. За сите заинтересирани ќе има можност и за подготвителни курсеви.

PDFПодготвителен курс по Филмско и ТВ снимање PDFПодготвителен курс по Филмска и ТВ монтажа

ЗАБЕЛЕШКА: Заради термините за полагање на државната матура, термините за почеток на подготвителните курсеви по Филмска и ТВ камера и Филмска и ТВ монтажа СЕ ПОМЕСТУВААТ, ПА НАМЕСТО НА 05.06.2024, КУРСЕВИТЕ ЌЕ ЗАПОЧНАТ НА 10.06.2024 ГОДИНА.

Право да се пријават на приемните испити за секоја од трите класи имаат сите кандидати со завршено средно образование (сите насоки), а сите поединости ќе бидат објавени во Конкурсот за упис на студенти за 2024/2025.

Вообичаената структура на приемниот испит може да ја најдете подолу ако кликлете на програмата за која сте заинетерсирани:

Проверката на компетенциите за Студиската програма за Филмска и ТВ монтажа се состои од два дела:

Во ПРВИОТ дел, сите кандидати пристапуваат кон:

 • Решавање на тест од општа култура,
 • Проверка на музичката надареност,
 • Писмен испит - анализа на филмската монтажа во прикажан игран филм,
 • Усмен испит - одбрана на писмената анализа, како и прашања од областа на филмската, телевизиската, ликовната и музичката култура.

По ПРВИОТ дел, врз основа на резултатите, Комисијата пристапува кон селекција на кандидатите во потесен избор, а избраните кандидати влегуваат во ВТОРИОТ дел од проверката каде што пристапуваат кон:

 • Практични задачи од областа на филмската и телевизиската монтажа,
 • Писмени задачи од областа на филмската и телевизиската монтажа,
 • Усмен испит од областа на филмската и телевизиската монтажа.

Врз основа на резултатите од првиот и вториот дел на проверката, Комисијата ги рангира и одбира кандидатите кои стекнуваат право на упис на Студиската програма за филмска и ТВ монтажа.


Литература за подготовка:

 • У. Грегор и Е. Паталас – „Историја на филм“
 • М. Бабац - „Језик монтаже покретних слика“
 • К. Рејс и Г. Милер – „Филмска монтажа“
 • А. Димитријевиќ – „Гладак рез“
 • М. Медиговиќ – „Дигитални филм“ - од 17 до 74 страна
 • Лексикон на филмски и телевизиски изрази

I ДЕЛ

 • Тест од општа култура.
 • Есеј (писмена работа) на зададена тема (анализа на еден игран филм).
 • Разговор со кандидатите и одбрана на писмената работа.
Оние кандидати што ќе го положат првиот дел од проверката, пристапуваат на полагање на втор дел.

II ДЕЛ

 • Тестови за креативност, имагинација и други задачи сврзани со областа за која се конкурира.
 • Снимање на краток филм - етида на зададена тема (на видео).
 • Експликација и одбрана на филмот.

Литература:

 • Радош Новаковиќ – „Историја филма“
 • Владимир Петриќ – „Развој филмских врста“
 • Марсел Мартен – „Филмски језик“
 • Јежи Плажевски – „Језик филма“
 • Андре Базен – „Шта је филм“ ( I, II, III, IV)

Препорачани филмови:

 • Нанук од Северот (Роберт Флаерти, 1922)
 • Седум самураи (Акира Куросава, 1954)
 • Седмиот печат (Ингмар Бергман, 1957)
 • Вртоглавица (Алфред Хичкок, 1958)
 • До последен здив (Жан-Лук Годар, 1960)
 • Виридијана (Луис Буњуел, 1961)
 • Лоренс од Арабија (Дејвид Лин, 1962)
 • За грст долари (Серџо Леоне, 1964)
 • Строго контролирани возови (Јиржи Менцел, 1966)
 • Андреј Рубљов (Андреј Тарковски, 1966)
 • Собирачи на пердуви (Александар Петровиќ, 1967)
 • Црно Семе (Кирил Ценевски, 1971)
 • Амаркорд (Федерико Фелини, 1973)
 • Ловецот на елени (Мајкл Чимино, 1978)
 • Апокалипса сега (Френсис Форд Копола, 1979)
 • Среќа Нова ’49 (Столе Попов, 1986)
 • Хај-фај (Владимир Блажевски, 1987)
 • Пред дождот (Милчо Манчевски, 1994)
 • Преку езерото (Антонио Митриќески, 1997)
 • Низ брановите (Ларс фон Триер, 1996)

Со пријавата за проверка на компетенциите и биографијата со осврт на дотогашната фотографска или филмска аматерска или професионална работа, кандидатите се должни во студентската служба на ФДУ да достават 10 свои фотографии, црно бели или во боја, снимени со класична фотохемиска или дигитална технологија. Фотографиите треба да бидат зголемени, односно печатени, на фото хартија со формат 18 х 24 или 20 х 30 см (А4) во сопствена домашна, школска, клубска или комерцијална лабораторија или печатач. Фотографиите можат да бидат залепени на хартиена или картонска подлога, но не поголема од формат 30 х 40 см. Оваа колекција од фотографии треба да претставува самостојна авторска презентација на кандидатот. Од кандидатите се очекува познавање на сите технички и други поединости за приложените фотографии. Кандидатите се должни негативите, односно дигиталните записи за сите фотографии да ги покажат пред комисијата на приемниот испит. Ако кандидатот се бави со филмско или видео снимање, со фотографиите може на DVD да приложи и свој аматерски или професионален филм.

Сите пријавени кандидати решаваат тест од областа на визуелната, филмската и општата култура и прават писмена анализа со осврт на камерата на еден игран филм, кој ќе им биде прикажан на Факултетот за драмски уметности.

Информираноста и мотивираноста за студиите и занимањето филмски и ТВ снимател, знаењето и вештината за фотографирање, сензибилитетот и ликовноста на фото-филмскиот израз, како и увидот во специфичностите на психофизичките и други предуслови за успешно студирање, се битни елементи за избор на кандидатот за вториот круг, што се врши низ разговор со комисијата.


Вториот дел од проверката на компетенциите се состои од изработка, со сопствена дигитална фото и видео техника, на две фото и видео задачи зададени од комисијата. Од успешноста на решенијата, што ќе се утврди низ усмен разговор, зависи изборот на кандидатите кои ќе стекнат право за упис на Студиската програма за филмско и ТВ снимање. Оние кандидати кои не ќе бидат во можност за проверката на компетенциите да понесат сопствена фото и видео техника, ќе бидат сервисирани со техника на Факултетот за драмски уметности.

За да би можеле успешно да ги изработуваат вежбите во текот на студиите, сите студенти треба да ја познаваат класичната фотохемиска црно-бела фотографија и задолжително треба да имаат сопствена фотографска опрема од висока аматерска или полупрофесионална категорија - квалитетен рефлексен SLR 35 мм фотоапарат опремен со широкоаголен, среден и тесноаголен објектив, светломер за мерење на упадно светло и адекватен статив.


За подготовка на кандидатите им се препорачува, барем по еден наслов од секоја група на долунаведената


Литература:

 • Д. Кажиќ: - „Фотографија“;
 • В. Плавевски: - „Фотографија“;

 • А. Трпески – „Филмска и ТВ Камера - книга 1, Основи на снимателската техника“
 • Д. Чишаир – „Снимање камером“;

 • В. Петриќ – „Увоѓење у филм“;
 • Е. Линдгерн – „Уметност филма“;

 • В. Петриќ: - „Развој филмских врста“;
 • У. Грегор и Е. Паталас – „Историја филмске уметности“ I, II и III;
 • Ѓ. Василевски – „Историја на филмот“ I, II, III и IV
 • М. Чепинчиќ – „Македонскиот игран филм“ I и II

 • А. Петерлиќ – „Основи теорије филма“;
 • Д. Стојановиќ – „Теорија филма“
 • М. Мартен – „Филмски језик“;
 • Ј. Плажевски – „Језик филма“;

 • *** „Лексикон филмскиих и телевизиских израза“ I и II
 • *** „Филмска енциклопедија“ А-З
 • (снимател, композиција на кадарот, светло, објективи, позиција на камерата)

I ДЕЛ

 • Тест од општа култура.
 • Писмена работа на зададена тема од областа на драмата, театарот или филмот.
 • Монолог од драмски текст на познат домашен или странски драмски автор по избор на кандидатот.
 • Една песна (рецитација) по избор на кандидатот и една песна (рецитација на македонски јазик) / песна (рецитација на албански јазик) по избор на Комисијата за проверка на компетенциите.
 • Проверка на осет за ритам и слух на кандидатите.
 • Проверка на гласовен потенцијал, чувствен слој и изговор на гласови на кандидатот.
* Оние кандидати што ќе го положат првиот дел, пристапуваат на полагање на вториот дел.

II ДЕЛ

 • Со нови задачи (дијалози, нови монолози или доработка на избраните монолози на кандидатите), вежби од актерска игра, сценски движења, дикција и техника на говор под раководство на професорите и соработниците од катедрата Актерска игра, се врши дефинитивна селекција на кандидатите според нивните склоности и способности. Составен дел на оваа проверка може да биде и интервју со секој од кандидатите, како и импровизација на теми зададени од Комисијата.

I ДЕЛ

 • Тест од општа култура.
 • Писмена работа на зададена тема од областа на драмата, театарот или филмот.
 • Разговор со кандидатите и одбрана на писмената работа.

* Оние кандидати што ќе го положат првиот дел пристапуваат на полагање на втор дел.


II ДЕЛ

 • Пишување драмска или филмска сцена според зададени параметри.
 • Одбрана на напишаните сцена.
 • Разговор - на кандидатите им се препорачува да се подготват да разговараат за драми, театарски претстави и филмови по сопствен избор.

Се препорачува и следнава литература и филмови:

 • Софокле - „Ојдип тиранин“ и „Антигона“
 • Еврипид - „Бакхии“
 • Молиер - „Тартиф“
 • В. Шекспир - „Хамлет“, „Отело“, „Ромео и Јулија“, „Сон на летната ноќ“
 • А. П. Чехов - „Галеб“ и „Вишновата градина“
 • Б. Брехт - „Мајката храброст и нејзините деца“
 • Х. Пинтер - „Роденден“
 • С. Бекет - „Чекајќи го Годо“
 • Е. Јонеско - „Столици“
 • Г. Стефановски - „Диво Месо“
 • Р. Богдановски - „Фарса за храбриот Науме“
 • Д. Дуковски - „Буре барут“
 • С. Кејн - „Разнесени“
 • „Македонска крвава свадба“, игран филм, режија Трајче Попов
 • „Среќна Нова ’49“, игран филм, режија Столе Попов
 • „Пред дождот“, режија Милчо Манчевски
 • „Кум“, игран филм, режија Ф. Копола
 • „Пијанист“, игран филм, режија Р. Полански
 • „Изгорени од сонцето“, режија Н. Михалков
 • „Лет над кукавичкото гнездо“, режија М. Форман
 • „Панкот не е мртов“, режија В. Блажевски
 • „Три дена во септември“, режија Д. Пејовски
 • „Џган“, режија В. Тозија
 • „Исцелител“, режија Ѓ. Ставрески.

Оваа година (2022/23), за првпат, Факултетот за драмски уметности ќе отвори мешана класа по Актерска игра и Театарска режија.

I ДЕЛ

 • Писмена работа на зададена тема.
 • Тест од општа култура.
 • Монолог по сопствен избор.
 • Зададена стихотворба и стихотворба по сопствен избор.
 • Проверка на чувството за ритам и слух.
 • Разговор со кандидатите по однос на зададената литература и одбрана на писмената работа.

*Оние кандидати што ќе го положат I-виот дел пристапуваат на полагање на II дел.


II ДЕЛ

 • Вежби за креативност, имагинација и други задачи поврзани со областа за која се конкурира.
 • Работа на истиот или на новозададен монолог.
 • Практична работа на етиди (вежби) по зададени теми, ситуации или ликови.
 • Завршна презентација на најмалку една вежба со одбрана.

Задолжителна литература:

Драми:

 • Софокле – „Ојдип Тиранинот“
 • В. Шекспир – „Хамлет“
 • А. П. Чехов – „Вујко Вања“
 • Г. Стефановски – „Диво месо“
 • Д. Дуковски – „Буре барут“

*Кандидатите треба да имаат широки познавања од македонската и светската драмска и прозна литература.

Теорија:

 • К. С. Станиславски – „Самоизградба на актерот“ (СИСТЕМ)
 • Х. Клајн – „Основни проблеми режије“
 • D. Taylor – "Directing plays"
 • П. Брук – „Празен простор“
 • Ј. Гротовски – „Кон сиромашниот театар“

*Кандидатите треба да бидат подготвени за разговор во врска со 3 (три) македонски театарски претстави кои ги гледале во последните 4 (четири) години.

Согласно Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2021/22 Факултетот за драмски уметности ќе оддржи приемен испит за запишување на нова класа на студиската програма Продукција. Целта на приемниот испит е да ги провери предзнаењата на кандидатите на релевантните аспекти на менаџментот во областа на театарот, филмот, телевизијата и радиото.

Предвидено е приемниот испит да се изведе во два круга, кои ќе бидат елиминациони. Поточно, во првиот круг ќе учествуваат сите пријавени кандидати, а во вториот само оние кои ќе освојат доволно поени во првиот.

Првиот круг од приемниот испит ќе се состои од два дела:

 1. Решавање тест од општа култура - тестот ќе биде со заокружување и дополнување на (предложени) одговори;
 2. Анализа на тема од областа од филмот или театарот.

Поради следење на препораките за превенција од ширење на заразата кандидатите на приемниот испит во живо само ќе го решаваат тестот и ќе ја напишат анализата на делото според нивниот личен избор.

Првиот круг завршува со дискусија за напишаната анализа и интервју со кандидатот од страна на Комисијата за спроведување на испитот.

Во вториот круг кандидатите кои ќе го поминат првиот ќе реализираат кратка вежба - продукциска анализа на дадена ситуација од продукција на театарско или филмско дело според нивни афинитет.

Право на упис на ФДУ имаат оние кандидати кои успешно ќе ги поминат двата круга од испитот.


Задолжителна литература:

 1. Џил Нелмс, Воовед во филмски студии, Нампрес, Скопје, 2009
 2. Дарко Лукиќ, Продукција и маркетинг сценских уметности, Хрватски Центар ITI-UNESCO, Загреб, 2006

Дополнителна литература:

 1. [Daniel_Ionazzi]_The_Stage_Management_Handbook
 2. [Duncan_Webb]_Running_Theaters_Best_Practices_for
 3. The Complete Film Production Handbook by Eve Light Honthaner
 4. Complete Guide Low-Budget Filmmaking

Контакт меил:

Забелешка:

Литературата кандидатите можат да ја најдат во библиотеката на ФДУ и народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ - Скопје.