FDU Logo
1969 50 2019

Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Faculty of Dramatic Arts - Skopje

ФДУ - Скопје

FDA - Skopje


Капацитет и опременост

Техничка база

Скица со димензии на академската сцена

Факултетот располага со сцена-кутија, со гледалиште од 120 седишта. Димензиите на сцената се 8 х 10 метри. На сцената постои и подвижно платно кое овозможува проекција од сите видови проектори, графоскопи, епископи, слајд проектори и сл. Сцената и гледалиштето се озвучени со Долби сараунд, а кабината е опремена со засилувачи, магнетофони, касетофони, CD, DVD, радио, аудио миксета, видео миксета, компјутерска светлосна миксета, LCD проектор (видео бим), проектори 16 мм и 8 мм. Салата е осветлена со халогено светло, а сцената ја покриваат 20 рефлектори од по 1000 W распоредени на три нивоа (4 + 10 + 6).

Во рамките на факултетот постојат и четири помошни сцени со димензии 9 х 6 метри. Овие помошни сцени располагаат со работно светло (4 х 500 W), завеси и гардероби.

За одвивање на наставата се користат 4 училници, опремени со аудио-визуелни наставни средства.

Факултетот располага и со модерна лабораторија за аудиовизуелни уметнички и научни истражувања, со три високо-квалитетни Sony F800 XDCAM HD камкордери, еден Sony камкордер BETA SP; четири DV камкордери; четири S-VHS камкордери; четири 16 мм филмски камери; 25 KW теренско светло со пропратна опрема. Факултетот располага со шест Apple Mac Pro монтажни станици, опремени со Aja Kona 3G картички и Sony HD SDI монитори. Еден Sony HDCAM рекордер, два Sony XDCAM HD рекордери, два Sony DV/DVCAM/HDV рекордери, една монтажна единица BETACAM SP; две монтажни единици S-VHS; 16 и 35 мм филмска монтажа. Целокупната техника од камери, монтажи и видео рекордери е поврзана во систем од ТВ Студио со Sony HD SDI видео миксер и Tascam 24 канална дигитална аудио миксета.

Сите служби, како и сите катедри, се опремени со персонални компјутери кои на студентите им се достапни во секое време.


Аудио-визуелна лабораторија

Лабораторијата за дигитална аудио-визуелна продукција и постпродукција при Факултетот за драмски уметности во Скопје е во состојба да одговори на следниве потреби:

 • Продукција и постпродукција на рекламни спотови и музички видеа (комплетна реализација и изработка - сценарио, режија, снимање, монтажа, графички и аудио дизајн).
 • Продукција и постпродукција на корпоративни видеа (профил на Компанија, производство и производни линии, саемски видео презентации и друг вид на аудиовизуелно претставување).
 • Продукција и постпродукција на документарни и играни проекти.
 • Продукција и постпродукција на серијали (играни и документарни форми).
 • Студиско снимање и постпродукциска обработка на тв емисии.
 • Теренско снимање на сите аудиовизуелни форми.
 • Снимање и обработка на звук.
 • 2Д и 3Д анимации.
 • Сompositing на видео и анимација.
 • Монтажа со графичка и звучна обработка на сите аудиовизуелни форми.
 • Преснимување на аудиовизуелни содржини од еден на друг формат (SD, HD, DVD…).
 • Green/blue screen - снимање и постпродукција.

На Факултетот за драмски уметности во Скопје работат професори и соработници кои ги покриваат сите области на предпродукциските, продукциските и постпродукциските фази на аудиовизуелните содржини.

Воедно, Факултетот има соработка и со високо квалитетни и професионални филмски и телевизиски дипломирани и реномирани автори во аудиовизелните области, а кои се водечки имиња во филмската, телевизиската и креативната индустрија.

Опремата и техниката во Лабораторијата за дигитална аудио-визуелна продукција и постпродукција може да одговори на сите потреби и барања на клиентот (HD преснимување, дигитализирање, трансфер во различни формати итн.).


Документи за преземање:

 • Уметнички трудови реализирани со Лабораторијата за дигитална аудио-визуелна продукција и постпродукција при УКИМ Факултет за драмски уметности - Скопје
 • Можности на Лабораторијата за дигитална аудио-визуелна продукција и постпродукција при Факултетот за драмски уметности во Скопје
 • Одлука за користење на филмската и ТВ опрема и техника без надомест
 • Одлука за утврдување на цените за закуп на филмската и ТВ опрема и техника

* За да го преземете документот кликнете на иконата со соодветниот линк.