FDU Logo
1969 50 2019

Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Faculty of Dramatic Arts - Skopje

ФДУ - Скопје

FDA - Skopje


Документи и формулари

Од оваа страна можете да преземете документи и формулари за потребите на студентите на ФДУ во MS Word и PDF формат.

Документи за преземање:

  • СТАТУТ на Факултетот за драмски уметности - Скопје
  • Пријава за магистерски труд на УКИМ Факултет за драмски уметности во Скопје
  • Изјава за корисници на стипендија
  • Молба за издавање на Уверение за положени испити на прв циклус додипломски студии
  • Молба за издавање на Уверение за положени испити на втор циклус постдипломски студии
  • Молба за издавање на Уверение - универзален формулар
  • Молба - универзален формулар
  • Молба за испишување од факултетот
  • Одлука за дисциплинска и материјална одговорност на студентите и дисциплинска постапка

* За да го преземете документот кликнете на иконата со соодветниот линк.