FDU Logo
1969 50 2019

Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Faculty of Dramatic Arts - Skopje

ФДУ - Скопје

FDA - Skopje


Додипломски студии - Актерка игра


шеф на студиската програма
вон. проф. ЛЕЛОВАЦ Кристина, Д-р

Наставната програма за Актерска игра се базира врз универзалните принципи на К. С. Станиславски и неговите ученици и следбеници, дополнети со теоријата и праксата на Брехтовиот театар, како и на Јежи Гротовски, Питер Брук и другите режисери - педагози на XX век. Етиката на педагошката работа поаѓа од ставот дека секој студент е индивидуа со сопствени квалитети и проблеми и дека педагогот треба да пронајде начин да му помогне на студентот да го открие и развие својот талент. Органичноста на сценското дејство (говорното и физичкото) е идеалот кон кој се тежнее.

Модел на организирање на наставата според ЕКТС: Предавања, индивидуални и групни етиди и вежби, подготовка и изведба на делови од драмски текстови и драматизации и подготтовка и изведба на комплетни драмски дела.

Со исклучок на I и II семестар, испитите се јавни. Почнувајќи од III семестар, студентите имаат право да настапуваат и во професионални театарски, филмски и телевизиски продукции, во согласност со нивните обврски на Факултетот за драмски уметности.


Предмети Семестри
Актерска игра 1 - 8
Филмска, ТВ и радио игра 1 - 6
Сценски говор со техника на глас 1 - 8
Сценски движења и танци 1 - 8
Гимнастика и акробатика 1 - 2
Сценско мечување 1 - 2
Соло пеење 1 - 2
Македонски јазик со правоговор 1 - 2
Македонска драма и театар 1 - 4
Историја на светска драма и театар 1 - 6
Психологија и психопатологија 1 - 2
Историја на уметноста 1 - 2
Македонски јазик 1 - 2

Студенти запишани во 2023/2024 учебна година

Актерска игра IV година
класата ја води
вон. проф. РАМАДАНИ Хисмет, М-р
Јовановиќ Катерина
Кастрати Мелика
Рустеми Денис
Чешарек Ведран

Актерска игра III година
класата ја водат
ред. проф. КИРАНЏИСКА Сузана, Д-р
со вон. проф. ЛЕЛОВАЦ Кристина, М-р
Бреслиска Марија
Даниловска Мартина
Димовски Андреј
Ѓорѓиева Талија
Ѓорѓиески Наум
Јелушиќ Мина
Костиќ Ева
Лефкова Ангела
Младеновиќ Марко
Паскоски Димитар
Ристески Христијан
Талеска Марија

Актерска игра II година
класата ја водат
ред. проф. БУЗАЛКОВСКА Зоја, М-р
со вон.проф. СТЕПАНУЛЕСКИ Александар, М-р
Билаловиќ Енис
Димеска Ирена
Јездиќ Иво
Мазнев Мартин
Митровска Анастасија
Пејковска Ангела
Стојчевска Ева
Штарго Лора

Актерска игра I година
класата ја води
доц. ИЛИЕВСКИ Ангелчо, М-р
Атанасовска Ангела
Атовски Дамјан
Димоски Давид
Јанчевска Марија
Крстеска Теона
Петровски Милан
Тошева Вера
Трајковска Анастасија
Цветковска Ангела

Актерска игра I година
со познавање на албански јазик
класата ја водат
ред. проф. АБАЗИ Рефет, М-р
со вон. проф. РАМАДАНИ Хисмет, М-р
Рамизи Берин
Фетаи Еурон
Шерифи Виган

Актерска игра I година
со познавање на турски јазик
класата ја води
ред. проф. ЕЛЈЕСА Касо, М-р
Идрис Озан
Саидова Игбал