FDU Logo
1969 50 2019

Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Faculty of Dramatic Arts - Skopje

ФДУ - Скопје

FDA - Skopje


Додипломски студии - Актерка игра


шеф на студиската програма
ред. проф. БУЗАЛКОВСКА Зоја, М-р

Наставната програма за Актерска игра се базира врз универзалните принципи на К. С. Станиславски и неговите ученици и следбеници, дополнети со теоријата и праксата на Брехтовиот театар, како и на Јежи Гротовски, Питер Брук и другите режисери - педагози на XX век. Етиката на педагошката работа поаѓа од ставот дека секој студент е индивидуа со сопствени квалитети и проблеми и дека педагогот треба да пронајде начин да му помогне на студентот да го открие и развие својот талент. Органичноста на сценското дејство (говорното и физичкото) е идеалот кон кој се тежнее.

Модел на организирање на наставата според ЕКТС: Предавања, индивидуални и групни етиди и вежби, подготовка и изведба на делови од драмски текстови и драматизации и подготтовка и изведба на комплетни драмски дела.

Со исклучок на I и II семестар, испитите се јавни. Почнувајќи од III семестар, студентите имаат право да настапуваат и во професионални театарски, филмски и телевизиски продукции, во согласност со нивните обврски на Факултетот за драмски уметности.


Предмети Семестри
Актерска игра 1 - 8
Филмска, ТВ и радио игра 1 - 6
Сценски говор со техника на глас 1 - 8
Сценски движења и танци 1 - 8
Гимнастика и акробатика 1 - 2
Сценско мечување 1 - 2
Соло пеење 1 - 2
Македонски јазик со правоговор 1 - 2
Македонска драма и театар 1 - 4
Историја на светска драма и театар 1 - 6
Психологија и психопатологија 1 - 2
Историја на уметноста 1 - 2
Македонски јазик 1 - 2

Студенти запишани во 2019/2020 учебна година

Актерска игра III година
класата ја водат
ред. проф. КИРАНЏИСКА СУЗАНА, Д-р
со асс. ЛЕЛОВАЦ Кристина, М-р
Ајдаревиќ Дениз
Атанасов Бранко
Давчева Ема
Елзесер Нина
Јакимова Изабела
Николоска Ангела Енџи
Палитов Симон
Спасиќ Јована
Танчева Сандра
Ташковски Антонио

Актерска игра II година
класата ја води
ред. проф. БУЗАЛКОВСКА ЗОЈА, М-р
Величковиќ Анастасија
Вељановска Јана
Ѓоргоски Мартин
Лазов Леонардо
Мирчески Виктор
Митиќ Ања
Николовски Стефан
Павловска Нела
Спиркоска Сара
Христов Лазар

Актерска игра I година
класата ја води
ред. проф. ТАНЕВСКА - СРБИНОВСКА МИМИ, М-р
Андонов Гоце
Ацевски Кире
Велков Михаил
Грамосли Ана
Дојкоска Наде
Јовановска Ана
Христовски Филип
Чешарек Ведран

Актерска игра I година
со познавање на албански јазик
класата ја водат
ред. проф. АБАЗИ РЕФЕТ, М-р
со доц. РАМАДАНИ ХИСМЕТ, М-р
Кастрати Мелика
Керими Бејтула
Махмути Вулнет
Нуредини Илка
Рустеми Денис
Тефики Бесар

Актерска игра I година
со познавање на турски јазик
класата ја води
ред. проф. ЕЛЈЕСА КАСО, М-р
Начевска Стефанија
Ракиповски Синан
Сулемани Елеса
Шахин Бенги