FDU Logo
1969 50 2019

Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Faculty of Dramatic Arts - Skopje

ФДУ - Скопје

FDA - Skopje


Докторски уметнички студии

Во рамки на третиот циклус студии - Докторски студии се изведуваат студии по Аудиовизуелни уметности, Сценско-изведувачки уметности и Продукција во сценско-изведувачки и аудиовизуелни уметности.