FDU Logo
1969 50 2019

Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Faculty of Dramatic Arts - Skopje

ФДУ - Скопје

FDA - Skopje


Деканат

Декан

ред. проф. Мими Таневска Србиновска, Мр.

e-mail: tanmimi5@yahoo.com

Секретар

Светлана Деспотовска

e-mail: despotovska@yahoo.com

Апликативен продуцент, раководител на студио

Владимир Василевски, Мр.

e-mail: vladikv@yahoo.com

Апликативен продуцент во студио

Горан Петровски

e-mail: gose_p@yahoo.com

Библиотекар

Марко Цуцуловски

Референт за студентски прашања

Емилија Дебарлиева

Сметководител

Соња Апостолова

e-mail: sasonjavik5@yahoo.com

Благајник архивар

Лилјана Трајковска

Технички секретар

Роза Ивановска

e-mail: roza.ivanovska@yahoo.com

(Службено лице за посредување на информации од јавен каратктер)

Апликативен продуцент во студио

Сотир Парцанов

Библиотекар

Василка Павлевска - Џековска

Референт за студентски прашања

Весела Ангеловска