Додипломски студии - Драмски актери
шеф на студиската програма
ред. проф. БУЗАЛКОВСКА Зоја, М-р

Наставната програма за Актерска игра се базира врз универзалните принципи на К. С. Станиславски и неговите ученици и следбеници, дополнети со теоријата и праксата на Брехтовиот театар, како и на Јежи Гротовски, Питер Брук и другите режисери - педагози на XX век. Етиката на педагошката работа поаѓа од ставот дека секој студент е индивидуа со сопствени квалитети и проблеми и дека педагогот треба да пронајде начин да му помогне на студентот да го открие и развие својот талент. Органичноста на сценското дејство (говорното и физичкото) е идеалот кон кој се тежнее.

Модел на организирање на наставата според ЕКТС: Предавања, индивидуални и групни етиди и вежби, подготовка и изведба на делови од драмски текстови и драматизации и подготтовка и изведба на комплетни драмски дела.

Со исклучок на I и II семестар, испитите се јавни. Почнувајќи од III семестар, студентите имаат право да настапуваат и во професионални театарски, филмски и телевизиски продукции, во согласност со нивните обврски на Факултетот за драмски уметности.


Предмети Семестри
Актерска игра 1 - 8
Филмска, ТВ и радио игра 1 - 6
Сценски говор со техника на глас 1 - 8
Сценски движења и танци 1 - 8
Гимнастика и акробатика 1 - 2
Сценско мечување 1 - 2
Соло пеење 1 - 2
Македонски јазик со правоговор 1 - 2
Македонска драма и театар 1 - 4
Историја на светска драма и театар 1 - 6
Психологија и психопатологија 1 - 2
Историја на уметноста 1 - 2
Македонски јазик 1 - 2

* Преземете ја студиската програма како pdf документ


Студенти запишани во 2018/2019 учебна година

Драмски актери IV година
класата ја води
ред. проф. ТАНЕВСКА - СРБИНОВСКА МИМИ, М-р
Велевски Виктор
Давидовски Томислав
Димитрова Ана
Јовановски Благој
Кузманов Елена
Митовска Стефанија
Наумов Марјан
Ристеска Наталија
Ристовски Дарко
Спасов Стефан
Танчевски Кристијан
Шабановиќ Исмет

Драмски актери IV година
со познавање на албански јазик
класата ја води
ред. проф. АБАЗИ РЕФЕТ, М-р
Авдулаи Мумин
Аљији Фљакрон
Бајрами Сара
Жерка Гезим
Курти Ментор
Незиров Дритан
Пајазити Деа
Рамадани Гентиана
Садики Аљмедина
Широки Елдин

Драмски актери IV година
со познавање на турски јазик
класата ја води
ред. проф. ЕЛЈЕСА КАСО, М-р
Асанов Озел
Даци Хакан
Ибрахим Дин
Ибрахим Метин
Јусуф Сара
Мусиќ Едис
Муслиќ Ебру
Рахман Бурак

Драмски актери II година
класата ја водат
ред. проф. КИРАНЏИСКА СУЗАНА, Д-р
со асс. ЛЕЛОВАЦ Кристина, М-р
Ајдаревиќ Дениз
Атанасов Бранко
Давчева Ема
Елзесер Нина
Јакимова Изабела
Николоска Ангела Енџи
Палитов Симон
Спасиќ Јована
Танчева Сандра
Ташковски Антонио

Драмски актери I година
класата ја води
ред. проф. БУЗАЛКОВСКА ЗОЈА, М-р
Величковиќ Анастасија
Вељановска Јана
Ѓоргоски Мартин
Лазов Леонардо
Мирчески Виктор
Митиќ Ања
Николовски Стефан
Павловска Нела
Спиркоска Сара
Христов Лазар