Наставници
АБАЗИ Рефет, М-р Звање редовен професор
Предмет Актерска игра
Роден 1964
Дипломирал на Факултет за драмски уметности - Скопје,
Драмски актери
БЛАЖЕВСКИ Владимир Звање редовен професор
Предмет Историја на филмот; Теорија на филмот
Роден 1955
Дипломирал на Академија за театар, филм, радио и ТВ, - Белград,
Филмска режија
БУЗАЛКОВСКА Зоја, М-р Звање редовен професор
Предмет Актерска игра
Родена 1971
Дипломирала на Факултет за драмски уметности-Скопје,
Театарска режија
ВЕЦОВСКИ Игор, Д-р Звање редовен професор
Предмет Продукција
Роден 1968
Дипломирал на Факултет за драмски уметности-Скопје,
Организација
ВИЛИЌ Небојша, Д-р Звање редовен професор
Предмет Историја на уметноста
Роден 1962
Дипломирал на Филозофски факултет - Скопје,
Историја на уметност со археологија
КАСО Елјеса, М-р Звање редовен професор
Предмет Актерска игра
Роден 1961
Дипломирал на Факултет за драмски уметности - Скопје,
Драмски актери
КИРАНЏИСКА Сузана, Д-р Звање редовен професор
Предмет Актерска игра
Родена 1963
Дипломирала на Факултет за драмски уметности-Скопје,
Драмски актери
МИТРИЌЕСКИ Антонио, Д-р Звање редовен професор
Предмет Филмска и ТВ режија
Роден 1961
Дипломирал на Факултет за филмска и ТВ уметност-Лоѓ,
Филмска режија
НАСЕВ Сашко, Д-р Звање редовен професор
Предмет Филмско и ТВ сценарио
Роден 1966
Дипломирал на Факултет за драмски уметности - Скопје,
Драматургија
НЕВЗАТИ Кренаре Звање редовен професор
Предмет Сценски движења и танци
Родена 1965
Дипломирала на Факултет за режија на Балет - Петроград
СЕКУЛОВСКИ Лазар, М-р Звање редовен професор
Предмет Дигитална постпродукција; Филмска и ТВ монтажа
Роден 1965
Дипломирал на Факултет за драмски уметности - Скопје,
Филмска и ТВ монтажа
СЛАВЕНСКИ Златко, М-р Звање редовен професор
Предмет Театарска режија
Роден 1966
Дипломирал на Факултет за драмски уметности-Скопје,
Режија
СТЕВАНОВИЌ Маја, М-р Звање редовен професор
Предмет Драматургија
Дипломирала на Факултет за драмски уметности-Скопје,
Драматургија
СТОЈАНОВСКИ Тихомир, Д-р Звање редовен професор
Предмет Сценски говор со техника на глас; Техника на глас
Роден 1963
Дипломирал на Факултет за драмски уметности-Скопје,
Драмски актери
ТАНЕВСКА-СРБИНОВСКА Мими, М-р Звање редовен професор
Предмет Актерска игра
Родена 1956
Дипломирала на Факултет за драмски уметности-Скопје,
Драмски актери
ТРПКОВА МЕЛЕС Синоличка, М-р Звање редовен професор
Предмет Филмска, ТВ и радио игра; Актерска игра пред камера
Родена 1965
Дипломирала на Факултет за драмски уметности-Скопје,
Драмски актери
БОЖИНОВСКА Валентина, Д-р Звање вонреден професор
Предмет Македонски јазик со правоговор
Родена 1966
Дипломирала на Факултет за драмски уметности-Скопје,
Драмски актери
СТОЈАНОСКА Ана, Д-р Звање вонреден професор
Предмет Македонска драма и театар
Родена 1977
Дипломирала на Филолошки факултет-Скопје
ТРПЧЕВСКИ Горан, М-р Звање вонреден професор
Предмет Филмско и ТВ снимање; Фотографија
Роден 1971
Дипломирал на Факултет за драмски уметности-Скопје,
Филмско и ТВ снимање
БЕКТЕШИ Куштрим, М-р Звање доцент
Предмет Театарска режија
Дипломирал на Факултет за драмски уметности-Скопје
ЗАФИРОВСКИ Борјан, М-р Звање доцент
Предмет Филмска и ТВ режија
Роден 1976
Дипломирал на Факултет за драмски уметности-Скопје, Филмска и тв режија
ИЛИЕВ Дејан, М-р Звање доцент
Предмет Продукција
Дипломирал на Факултет за драмски уметности-Скопје
ЛАЗАРОВ Бојан, М-р Звање доцент
Предмет Сценски движења и танци
Роден 1991
Дипломирал на Факултет за драмски уметности-Скопје, Актерска игра
ЛЕЛОВАЦ Кристина, М-р Звање доцент
Предмет Актерска игра
Дипломирала на Факултет за драмски уметности-Скопје
НАСТОСКИ Никола, М-р Звање доцент
Предмет Техника на глас
Роден 1987
Дипломирал на Факултет за драмски уметности-Скопје, Актерска игра
ПАВЛОВСКИ Владимир , М-р Звање доцент
Предмет Филмска и ТВ монтажа
Роден 1974
Дипломирал на Факултет за драмски уметности-Скопје,
Филмска и ТВ монтажа
РАМАДАНИ Хисмет, М-р Звање доцент
Предмет Актерска игра
Роден 1979
Дипломирал на Факултет за драмски уметности-Скопје,
Драмски актери