Пензионирани наставници
БОГДАНОВСКИ Русомир, М-р Звање редовен професор
Предмет Драматургија
Роден 1948
Дипломирал на Академија за театар, филм, радио и ТВ, - Белград,
Драматуригја
ГРБЕВСКИ Димитар Звање редовен професор
Предмет Филмска и ТВ монтажа
Роден 1946
Дипломирал на Академија за театарска и филмска уметност - Загреб,
Филмска ТВ монтажа
ДРВАРОВ Костадин Звање редовен професор
Предмет Сценски говор со техника на глас
Роден 1948
Дипломирал на Академија за театарска и филмска уметност- Загреб,
Глума
ЛУЖИНА Јелена, Д-р Звање редовен професор
Предмет Македонска драма и театар
Родена 1950
Дипломирала на Филозофски факултет - Загреб,
Југословенска и компаративна книжевност
МИЛЧИН Владимир Звање редовен професор
Предмет Актерска игра
Роден 1947
Дипломирал на Академија за театар, филм, радио и ТВ - Белград,
Режија
ПАНЧЕВСКИ Мартин Звање редовен професор
Предмет Продукција
Роден 1948
Дипломирал на Академија за театар, филм, радио и ТВ - Белград,
Организација
ПЕТКОВСКА Нада, Д-р Звање редовен професор
Предмет Историја на светска драма и театар; Компаративна книжевност
Родена 1949
Дипломирала на Филолошки факултет - Скопје,
Историја на книжевности
ПОПОВ Стојан Звање редовен професор
Предмет Филмска и ТВ режија
Роден 1950
Дипломирал на Академија за театар, филм, радио и ТВ - Белград,
Филмска режија
ТРПЕСКИ Апостол Звање редовен професор
Предмет Филмско и ТВ снимање
Роден 1948
Дипломирал на Академија за театарска и филмска уметност – Загреб,
Филмско и ТВ снимање
УНКОВСКИ Слободан Звање редовен професор
Предмет Театарска режија
Роден 1948
Дипломирал на Академија за театар, филм, радио и ТВ - Белград,
Режија
ЧЕВРЕСКИ Данчо Звање редовен професор
Предмет Актерска игра пред камера; Филмска, ТВ и радио игра
Роден 1951
Дипломирал на Факултет за драмски уметности - Скопје,
Драмски актери
МИТЕВА Павлина Звање корепетитор
Предмет Сценски движења и танци
Родена 1955
Дипломирала на Факултет за музичка уметност-Скопје,
Наставно теоретски оддел.